Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quận Long Biên năm 2017
Ngày đăng 25/10/2017 | 09:12  | Lượt xem: 1197

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 367/KH-UBND về việc kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Nội dung chi tiết xem tại đây