Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 25/10/2017 | 09:17  | Lượt xem: 617

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 364/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung chi tiết xem tại đây