Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính
Ngày đăng 25/10/2017 | 09:19  | Lượt xem: 680

Ngày 17 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND về việc tổ chức 02 buổi tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính

Nội dung chi tiết xem tại đây