Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây” trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 25/10/2017 | 09:26  | Lượt xem: 819

Ngày 09 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây” trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung chi tiết xem tại đây