Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2018
Ngày đăng 27/12/2017 | 15:31  | Lượt xem: 2110

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 436/KH-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây