Chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần NQTW4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 19/01/2018 | 14:54  | Lượt xem: 2196

Nội dung xem tại đây