Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 02/2018
Ngày đăng 29/01/2018 | 16:24  | Lượt xem: 816

Nội dung xem tại đây