Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch gặp mặt quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ về địa phương năm 2018
Ngày đăng 31/01/2018 | 16:47  | Lượt xem: 1644

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 92/KH-UBND về việc gặp mặt quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ về địa phương năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây