Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018) Thực hiện chủ đề năm 2018: “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp”
Ngày đăng 01/03/2018 | 16:40  | Lượt xem: 1402

Ngày 13/02/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018) - Thực hiện chủ đề năm 2018: “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp”

Nội dung chi tiết xem tại đây