Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2018
Ngày đăng 19/06/2018 | 15:28  | Lượt xem: 4273

Ngày 10 tháng 01 năm 2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây