Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Quận Long Biên năm 2018
Ngày đăng 13/07/2018 | 15:56  | Lượt xem: 911

Ngày 29/6/2018, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND về việc thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Quận Long Biên năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây