Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn quận Long Biên đến năm 2020
Ngày đăng 13/07/2018 | 15:57  | Lượt xem: 749

Ngày 06/7/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 290/KH-UBND về việc chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn quận Long Biên đến năm 2020

Nội dung chi tiết xem tại đây