Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo Ban công tác mặt trận giám sát và nhận xét đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú
Ngày đăng 14/07/2018 | 12:40  | Lượt xem: 1120

Nội dung xem tại đây