Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá - thể thao trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm học 2018 - 2019
Ngày đăng 04/09/2018 | 10:16  | Lượt xem: 598

Ngày 24/8/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 330/KH-UBND về phát triển sự nghiệp văn hoá - thể thao trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm học 2018 - 2019

Nội dung chi tiết xem tại đây