Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch đảm bảo ATTP Tết Trung thu trên địa bàn quận Long Biên năm 2018
Ngày đăng 04/09/2018 | 10:25  | Lượt xem: 1227

Ngày 22/8/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 327/KH-UBND về việc đảm bảo ATTP Tết Trung thu trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây