Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2018
Ngày đăng 18/09/2018 | 11:18  | Lượt xem: 626

Nội dung xem tại đây