Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận của Thường trực, BTV Quận ủy 9 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 18/09/2018 | 11:20  | Lượt xem: 613

Nội dung xem tại đây