Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng chiến dịch “Làm cho Thế giới sạch hơn” năm 2018
Ngày đăng 20/09/2018 | 08:24  | Lượt xem: 760

Ngày 19/9/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 353/KH-UBND về việc tổ chức hưởng ứng chiến dịch “Làm cho Thế giới sạch hơn” năm 2018