Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" 5 tháng cuối năm 2018
Ngày đăng 20/09/2018 | 08:28  | Lượt xem: 828

Ngày 14/9/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 350/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" 5 tháng cuối năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây