Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tuyên truyền Luật Tố cáo
Ngày đăng 20/09/2018 | 08:30  | Lượt xem: 1591

Ngày 13/9/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 346/KH-UBND về việc tuyên truyền Luật Tố cáo

Nội dung chi tiết xem tại đây