Chỉ đạo điều hành

Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày lễ quốc tang
Ngày đăng 25/09/2018 | 15:12  | Lượt xem: 1650

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND, ngày 25/9/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch UBND quận Long Biên yêu cầu:

1. Treo cờ rủ:

- Các cơ quan, công sở, UBND các phường trên địa bàn Quận Long Biên treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018).

- Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2. Các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trên địa bàn Quận trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018).

3. Giao UBND các phường triển khai các nội dung và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn triển khai thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Chủ tịch UBND các phường nghiêm túc thực hiện./.

Nội dung chi tiết xem tại đây