Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới quận Long Biên năm 2018
Ngày đăng 11/10/2018 | 17:00  | Lượt xem: 2653

Ngày 08/10/2018, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 377/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới quận Long Biên năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây