Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP quận Long Biên năm 2018 - 2020
Ngày đăng 11/10/2018 | 17:02  | Lượt xem: 2625

Ngày 04/10/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 371/KH-UBND về việc triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP quận Long Biên năm 2018 - 2020

Nội dung chi tiết xem tại đây