Chỉ đạo điều hành

Thông báo thời gian, nội dung và các điều kiện chuẩn bị kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 08/11/2018 | 17:16  | Lượt xem: 4502

Ngày 01/11/2018, Thường trực HĐND quận Long Biên ban hành Thông báo số 74/TB-HĐND về thời gian, nội dung và các điều kiện chuẩn bị kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nội dung chi tiết xem tại đây