Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 08/11/2018 | 17:19  | Lượt xem: 4783

Ngày 06/11/2018, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 412/KH-UBND về việc phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung chi tiết xem tại đây