Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các chức vụ do HĐND các cấp bầu
Ngày đăng 06/12/2018 | 14:57  | Lượt xem: 4689

Nội dung xem tại đây