Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện công tác đặt, đổi tên đường, phố quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 08/01/2019 | 09:02  | Lượt xem: 8792

Ngày 05/01/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐND về việc thực hiện công tác đặt, đổi tên đường, phố quận Long Biên năm 2019

Nội dung chi tiết xem tại đây