Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai các mô hình về đảm bảo ATTP trong kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 28/03/2019 | 16:04  | Lượt xem: 1586

Ngày 28/3/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc triển khai các mô hình về đảm bảo ATTP trong kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Nội dung chi tiết xem tại đây