Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện đề án "Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016 -2020" năm 2019 và hết nhiệm kỳ
Ngày đăng 22/04/2019 | 10:09  | Lượt xem: 786

Nội dung xem tại đây