Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 06/05/2019 | 14:06  | Lượt xem: 1180

Ngày 26/4/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc tổ chức Diễn đàn trẻ em quận Long Biên năm 2019

Nội dung chi tiết xem tại đây