Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức thực hiện các Mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 06/05/2019 | 14:08  | Lượt xem: 906

Ngày 04/5/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện các Mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố

Nội dung chi tiết xem tại đây