Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019)
Ngày đăng 02/07/2019 | 11:17  | Lượt xem: 631

Nội dung xem tại đây