Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2019
Ngày đăng 02/07/2019 | 11:20  | Lượt xem: 851

Nội dung xem tại đây