Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của UBND quận, UBND phường 2019
Ngày đăng 29/07/2019 | 15:55  | Lượt xem: 867

Ngày 18/7/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của UBND quận, UBND phường 2019

Nội dung chi tiết xem tại đây