Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tăng cường các đợt cao điểm phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên từ tháng 7 đến tháng 11/2019
Ngày đăng 29/07/2019 | 15:56  | Lượt xem: 719

Ngày 19/7/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về việc tăng cường các đợt cao điểm phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên từ tháng 7 đến tháng 11/2019

Nội dung chi tiết xem tại đây