Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2020
Ngày đăng 05/03/2020 | 10:04  | Lượt xem: 804

Nội dung chi tiết xem tại đây