Chỉ đạo điều hành

Quận Long Biên tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng 26/03/2020 | 09:28  | Lượt xem: 744

Ngày 25/3/2020, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 508/UBND-YT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Nội dung chi tiết xem tại đây