Chỉ đạo điều hành

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chuẩn bị các Đề án, nội dung công việc
Ngày đăng 26/03/2020 | 09:30  | Lượt xem: 768

Ngày 26/3/2020, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 510/UBND-VP về việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chuẩn bị các Đề án, nội dung công việc

Nội dung chi tiết xem tại đây