Chỉ đạo điều hành

Phương án khoanh vùng, cách ly y tế vùng có dịch CODVID-19 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 26/03/2020 | 09:32  | Lượt xem: 2199

Ngày 23/3/2020, UBND quận Long Biên ban hành Phương án số 02/PA-UBND về việc khoanh vùng, cách ly y tế vùng có dịch CODVID-19 trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung chi tiết xem tại đây