Chỉ đạo điều hành

Quận ủy Long Biên chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 30/03/2020 | 09:50  | Lượt xem: 1083

Ngày 27/3/2020, Quận ủy Long Biên đã ban hành Công văn số 1319-CV/QU về thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố

Nội dung chi tiết xem tại đây