Chỉ đạo điều hành

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 03/04/2020 | 17:37  | Lượt xem: 1096

Ngày 01/4/2020, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 566/UBND-VP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nội dung chi tiết xem tại đây