Chỉ đạo điều hành

UBND quận Long Biên ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng 03/04/2020 | 17:39  | Lượt xem: 1428

Ngày 01/4/2020, UBND quận Long Biên ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Nội dung chi tiết xem tại đây