Chỉ đạo điều hành

Chỉ thị số 03/CT-UBND về tập trung quyết liệt các giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ DN, nhân dân ổn định SXKD do tác động dịch Covid-19
Ngày đăng 17/04/2020 | 11:08  | Lượt xem: 1074

Ngày 10/4/2020, UBND quận Long Biên ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp,nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận do tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung chi tiết xem tại đây