Chỉ đạo điều hành

Chương trình hành động thực hiện cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trên địa bàn quận Long Biên năm 2020
Ngày đăng 27/04/2020 | 15:09  | Lượt xem: 1271

Ngày 20/4/2020, UBND quận Long Biên ban hành Chương trình hành động số 03/CTr-UBND về việc thực hiện cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

Nội dung chi tiết xem tại đây