Chỉ đạo điều hành

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày đăng 27/04/2020 | 17:01  | Lượt xem: 1477

Ngày 27/4/2020, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 727/UBND-YT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Nội dung chi tiết xem tại đây