Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2020
Ngày đăng 29/04/2020 | 16:54  | Lượt xem: 1748

Nội dung chi tiết xem tại đây