Chỉ đạo điều hành

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 07/CT-UBND của Thành phố
Ngày đăng 04/05/2020 | 15:09  | Lượt xem: 1605

Ngày 29/4/2020, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 765/UBND-YT về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của Thành phố

Nội dung chi tiết xem tại đây