Chỉ đạo điều hành

Quận ủy chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 04/05/2020 | 15:12  | Lượt xem: 1752

Ngày 29/4/2020, Quận ủy Long Biên đã ban hành Công văn số 1361-CV/QU về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy

Nội dung chi tiết xem tại đây