Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2020
Ngày đăng 02/06/2020 | 08:46  | Lượt xem: 1718

Nội dung chi tiết xem tại đây