Chỉ đạo điều hành

Kiểm tra việc thực kiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2020 tại quận Long Biên
Ngày đăng 22/07/2020 | 17:28  | Lượt xem: 661

Ngày 22/7/2020 UBND quận Long biên đã ban hành Kế hoạch 236/KH-UBND Kiểm tra việc thực kiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2020 tại quận Long Biên

Xem nội dung tại đây